TAG: Manfrotto MK394-H

「Manfrotto腳架訂購 x Fotobeginner.com維港夜景實戰班」花絮回顧

早前我們與著名品牌的腳架製造商Manfrotto合作舉辦了三場「維港夜景實戰班」。當晚出席的每位學員都非常用心,現場除了有Manfrotto職員講解腳架使用方法之外,還我們專業的導師教導拍攝夜景的技巧呢! (6月15日)

https://www.fotobeginner.com/3316/manfrotto-fotobeginner-event/ https://www.fotobeginner.com