Search

神奇!攝於樂器內部的宏偉相片!

文章作者:

德國攝影師Mierswa和Kluska拍攝了一系列於樂器內部的微距相片來推廣Berlin Philharmonic orchestra (柏林愛樂),但出來的效果確實非常「宏偉」!

看看那個用光的技巧,真在很漂亮!你也可以試試在家利用自己不要的樂器模妨一下,有興趣的也可以到他們網站觀看:http://www.mierswa-kluska.de/

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

Instrumente_A4_HOCH_05.12.08.indd

(Photo by Mierswa / Kluska)

Tags: